Cirkulationspump 6 W till Bulldog Bryggverk (kopplas in i bryggverket)