Masterpint från Hambleton Bard. En serie underbara ölsatser, packade i påsar vilket håller nere kostnaden och låter dem produceras till lågt pris utan att göra avkall på kvaliteten.

Alla satserna kräver ett kilo socker utöver de medföljande ingredienserna